Belgique: KARDINAAL VERHEERLIJKT HET LIJDEN NIET

Publié le par cb

MECHELEN (KerkNet) - Er lopen reacties binnen op het aartsbisdom van mensen die verontwaardigd reageren op de homilie van kardinaal Danneels in de Paasnacht van zaterdag laatstleden. De meeste mensen reageren niet op de homilie, maar op hoe die werd weergegeven in vele algemene media.

De homilie was niet tegen Hugo Claus gericht. De naam van de schrijver werd niet eens vermeld in de homilie. De kardinaal reageert wel tegen de mediatisering van euthanasie zoals we die de laatste tijd waarnemen. Dat werd opnieuw duidelijk door de euthanasie van Claus. In sommige algemene media ging er haast meer aandacht uit naar de euthanasie van Claus dan naar zijn literair talent.

Een simpele optelsom volstaat om te zien dat er in de algemene media veel – heel veel – meer aandacht gaat naar euthanasie dan naar palliatieve zorg. Daardoor geven de media maar de helft van de waarheid weer.

Een tweede zaak die vele mensen geraakt heeft is het gegeven dat de kardinaal het lijden verheerlijkt zou hebben. Hoe lang zullen sommige media dat nog in de katholieke schoenen schuiven? De kardinaal is de mening toegedaan dat het lijden dient bestreden te worden, maar hij vraagt zich af of er dan helemaal geen enkele zin aan het lijden te geven is. Lijden roept toch ook veel edelmoedigheid en zorg op. Natuurlijk dient het lijden dat ons overkomt met alle middelen bestreden te worden. Dat belet niet dat mensen in staat kunnen zijn om dat lijden op een zinvolle manier een plaats te geven in hun leven.

(Kerknet) 20080325

Commenter cet article